Privacybeleid

Ons Privacybeleid, Lees het daarom aandachtig.

Dit beleid (samen met ons cookiebeleid) bepaalt hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons Privacybeleid, Lees het daarom aandachtig.

Ons beleid gaat over: Privacy, Ons Privacybeleid, Lees het daarom aandachtig.

 • gegevens die wij rechtstreeks van jou verzamelen om een offerte uit te brengen of een overeenkomst met je te sluiten.
 • gegevens die ons door een derde partij worden verstrekt, zoals uw tussenpersoon of uw bestaande leverancier.
 • gegevens die wij van jou verzamelen via onze website.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming en het respecteren van jouw privacy.

Onze website kunnen links bevatten naar andere websites die beheerd worden door derden (inclusief het gebruik van cookies). Als jij deze links gebruikt, is het jouw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe deze derden jouw gegevens zullen gebruiken. Zodra jij onze website verlaat met behulp van deze links, hebben we geen controle meer over informatie die wordt ingediend of verzameld door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites.

Welke informatie verzamelen we van jou en hoe verzamelen we die?

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens over jou:

Een offerte uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren

 • Informatie die jij, jouw energietussenpersoon of een externe call provider ons heeft verstrekt met het oog op een offerte en/of het afsluiten van een overeenkomst. Deze informatie omvat jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, correspondentieadres, facturatie- en vestigingsadres(sen) (waarvan één jouw thuisadres kan zijn), telefoonnummers, geslacht, bankgegevens, EAN-codes en gegevens over jouw gas- en/of elektriciteitsverbruik of andere niet energie verbruikgegevens.
 • Details van overeenkomsten die jij via ons sluit, inclusief contactgegevens van personen die jij verstrekt op het moment dat je een overeenkomst via ons sluit met leveranciers.
 • Registratie van alle correspondentie die wij met jou hebben. We kunnen ook alle communicatie met jou inzien en registreren, inclusief telefoongesprekken en e-mails, om ons te helpen het niveau van onze dienstverlening te handhaven en te voldoen aan onze verplichtingen conform wet- en regelgeving.
 • Informatie over jouw bijvoorbeeld je energielevering, zoals verbruiksgegevens, meteropnames en informatie over jouw meter, die wij van jou, jouw energietussenpersoon, andere marktpartijen en eventuele centrale registers ontvangen. Ons gebruik van de centrale registers wordt strikt bepaald door de regels omtrent Dataveiligheid.
 • Alle andere informatie over andere leveringen die jij bij ons hebt aangevraagd.

Gebruik van de website 

 • Informatie die jij verstrekt door het invullen van formulieren op onze site emere-bedrijfskostenbesparen.nl (“onze site”). Deze informatie omvat gegevens die worden verstrekt op het moment dat jij je inschrijft voor informatie over onze diensten of mailinglijsten, verdere diensten aanvraagt of gebruikt. We kunnen je ook vragen om contactgegevens als jij een probleem meldt over onze site.
 • Details van jouw bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waar jij toegang toe hebt.
 • We kunnen informatie verzamelen over jouw computer, inclusief — waar beschikbaar — je IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van onze gebruikers. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een individu.

Andere manieren waarop we gegevens verzamelen

 • Je antwoorden op enquêtes die we jou kunnen vragen in te vullen (hoewel je er niet op hoeft te reageren).
 • We kunnen van tijd tot tijd, voor zover wettelijk toegestaan, informatie over jou verzamelen en alle bestaande informatie bijwerken die we op dat moment bezitten uit bronnen van derden, met inbegrip van algemeen beschikbare gegevensbronnen en openbaar beschikbare social media, zoals LinkedIn en dataleveranciers.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken de informatie over jou op de volgende manieren:

Een offerte uitbrengen, een overeenkomst afsluiten en de overeenkomst uitvoeren

 • Jou te voorzien van een offerte van onze leveranciers.
 • Onze verplichtingen nakomen uit hoofde van overeenkomst(en) die tussen jou en betreffende leverancier is(zijn) aangegaan.
 • Het opstellen van nauwkeurige facturen.
 • Het verwerken van betalingen.
 • Reageren op jouw vragen en verzoeken.

De kwaliteit van onze diensten en doeltreffendheid van onze website garanderen

 • Het opleiden van onze medewerkers.
 • Het verzoeken van jouw deelname aan enquêtes, focusgroepen of andere initiatieven om informatie te verzamelen die wordt gebruikt voor de ontwikkeling en de verbetering van onze producten en diensten.
 • Je in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer jij dat wenst.
 • Het verstrekken van informatie, producten of diensten die je aan ons vraagt.
 • Ervoor zorgen dat de inhoud van onze site op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd voor jou en voor jouw computer.

Marketing

 • Toekomstige en bestaande klanten informatie verstrekken over onze producten en diensten die van belang kunnen zijn. Je kunt ons te allen tijde vragen om geen contact meer met jou op te nemen door contact op te nemen met info@emere-bedrijfskostenbesparen.nl

Interne zakelijke doelen

 • Voor interne doeleinden, zoals interne controles, website- en systeembeheer, interne audits.
 • Gegevensanalyses uitvoeren, toekomstige trends in verbruik van onze klanten en trends in prijsbewegingen voorspellen.

Op welke grond hebben wij het recht jouw gegevens te verwerken?

In de meeste gevallen verwerken wij jouw gegevens om, op jouw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst met jou aan te gaan, of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Indien de verwerking niet gerelateerd is aan jouw overeenkomst, verwerken we jouw gegevens op één van de volgende gronden:

 • Onze legitieme belangen, het op de markt brengen van onze producten en diensten en het uitvoeren van gegevensanalyses om ons te helpen toekomstige markttrends en -gedrag te voorspellen.
 • Je hebt ons duidelijk toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • Zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze contractuele afspraken te handhaven.

Hoe lang zullen we jouw gegevens bewaren?

Tenzij de toepasselijke wetten een langere bewaarperiode voorschrijven, zullen we jouw gegevens bewaren zolang je account actief is en voor een extra periode daarna om alle openstaande kwesties of vragen te behandelen die zich kunnen voordoen met betrekking tot jouw account. We zullen de bewaartermijnen periodiek herzien om te controleren of deze gepast zijn. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is.

Als je geen actieve klant bent en je niet van ons wilt horen, kun je contact opnemen met ons via info@emere-bedrijfskostenbesparen.nl. We verwijderen dan jouw gegevens direct.

Aan wie geven we uw informatie door?

Onze dienstverleners

We geven informatie door aan dienstverleners en/of leveranciers die namens ons diensten verlenen. Tijdens de looptijd van jouw account zullen de identiteit en de categorieën van derden waarschijnlijk veranderen. Jouw gegevens worden alleen door onze externe dienstverleners gebruikt om de gevraagde diensten aan ons te leveren en elke dienstverlener is onderworpen aan een reeks voorwaarden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

We gebruiken de volgende soorten externe dienstverleners om aan ons diensten te verlenen:

 • Leveranciers van websitebeheer- en hostingdiensten.
 • Leveranciers van software voor verkoopadministratie.
 • Enquête- en marktonderzoeksbureaus.
 • Aanbieders van e-mailcommunicatietools.
 • Externe controleurs, indien nodig om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen.

Andere derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekend maken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook aan derden meedelen:

 • Indien we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij jouw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de beoogde verkoper of koper van die activa.
 • Indien jij verzoekt om of toestemming geeft voor het doorgeven van informatie aan een derde.
  Indien Emere- Bedrijfskostenbesparen, of nagenoeg al onze activa, worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die Emere-Bedrijfskostenbesparen over zijn klanten bewaart, deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.
 • Indien wij verplicht zijn om jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke en regelgevende verplichting na te komen; onze voorwaarden, leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen; of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Emere-Bedrijfskostenbesparen, onze klanten of anderen te beschermen.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

Je kunt jouw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om jouw gegevens te verzamelen. Je kunt het recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@emere-bedrijfskostenbesparen.nl. Eventuele promotionele e-mails die we versturen, bevatten een link onderaan de e-mail waarmee jij je kunt uitschrijven.

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht op toegang tot en/of op aanpassing of het wissen van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te blokkeren en/of jou zich daartegen te verzetten.
 • Het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing enkel gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • In beperkte omstandigheden kun jij het recht hebben persoonsgegevens te ontvangen in een formaat dat naar een andere entiteit kan worden verzonden.
 • Indien jij een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens in het kader van dit privacybeleid, heb jij het recht om jouw klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende overheid. Als jij zich in de Europese Unie bevindt, kun je de details van jouw lokale toezichthoudende autoriteit [hier] vinden.

Je kunt deze rechten uitoefenen door jouw informatie online (waar mogelijk) bij te werken of door een schriftelijk verzoek te sturen naar info@emere-bedrijfskostenbesparen.nl

Wijzigingen van ons privacybeleid

Alle mogelijke wijzigingen in de toekomst aan ons privacybeleid, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, als nodig, via e-mail aan jou worden doorgegeven.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@emere-bedrijfskostenbesparen.nl

Cookies

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies om jou te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Dit dient ertoe om jouw gebruiksgemak van onze site te bevorderen en onze site te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij op jouw browser of de harde schijf van jouw computer opslaan als jij ons dat toestaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de hard drive van jouw computer.

De cookies die wij gebruiken zijn “analytische” cookies. Zij maken het ons mogelijk om het aantal bezoekers van onze site vast te stellen en hun surfgedrag in kaart te brengen. Dit maakt het ons mogelijk om de wijze waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door het onze bezoekers makkelijk te maken om te vinden waarnaar zij zoeken.

Datum: 24 mei 2018

Print Friendly, PDF & Email